Pliki cookies

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.jakurosnac.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu
500400706, adres e-mail: alan@jakurosnac.pl w związku z realizowaną przez Alana Rybczyńskiego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie „Jak Urosnąć”.

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

Cookies Techniczne:

Zapewniają prawidłowe działania strony internetowej. W celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek. Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Cookies Marketingowe:

W celach marketingowych korzystamy z usług firmy MailMunch. Usługa ta polega na wyświetlaniu użytkownikowi okna pop-up z możliwością subskrypcji newslettera.

Cookies Analityczne:

Umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierane informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika korzystającego ze Sklepu. W celach analitycznych korzystamy z usług firmy Google tj. Google Analytics. Szerszy zakres informacji dotyczących sposobu działania usługodawców znajduje się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Jednocześnie informujemy że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.

Zaliczamy do nich:

  • adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
  • typ urządzenia
  • czas przebywania na stronie
  • podjęte czynności na stronie
  • lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Google uzyskują od nas dane dotyczące:

  • adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
  • typu urządzenia
  • czasu przebywania na stronie
  • czynności podjętych na stronie
  • lokalizacji z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: www.jakurosnac.pl/obowiazek-informacyjny

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.